Hollander Bouw Gieten
Privacybeleid Privacybeleid Mobiel : 06 22 31 61 16 www.hollanderbouw.nl
© Copyright byJohan Hollander 2024

Privacybeleid Hollander Bouw Gieten

Hollander Bouw Gieten weet hoe belangrijk privacy is voor zijn klanten en we streven ernaar duidelijk te zijn hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verzenden en veilig opslaan. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten in ons privacy beleid: Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over u zeggen zoals bijvoorbeeld; naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Informatie die we verzamelen We verzamelen diverse soorten informatie in verband met onze werkzaamheden waaronder: * Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt. * Wanneer u interesse heeft in een offerte of overige informatie, vragen we u om uw naam, contactgegevens, emailadres en eventueel verzend- en factuuradressen. * Foto`s van het betreffende werk. Welke gegevens gebruiken wij zoal? Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag, o.a.: * Naam en voorletter * Geslacht * Adres, Postcode, Woonplaats * Emailadres * Telefoonnummer * Foto’s waarop u herkenbaar kunt zijn. Wie kunnen er bij uw gegevens Alleen personen die de gegevens functioneel nodig zijn (zoals administratie, eigenaar, monteurs en eventueel leveranciers) hebben inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens. Gebruiken en delen van informatie De informatie die we verzamelen gebruiken we onder ander om: * U te kunnen informeren over onze diensten * Een werk goed te kunnen offreren en middels foto`s nog eens te kunnen bekijken * Bij opdracht! Op documenten naar leveranciers voor bestellingen, offertes e.d. * Na opdracht voor facturatie Bescherming van gegevens Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende fysieke en technische maatregelen genomen om de informatie te beveiligen die we in verband met onze werkzaamheden verzamelen. Ondanks de redelijke stappen die wij nemen om data te beschermen, moet u er echter rekening mee houden dat geen enkele website, overdracht via internet of draadloze verbinding en geen enkel computersysteem volledig veilig is. Uw rechten U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die wij over u verzamelende en om ons te verzoeken onjuistheden in die gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken of te verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens. U kunt toegang vragen tot de gegevens en verzoeken gegevens te verwijderen. Wanneer u verzoekt gegevens te verwijderen, erkent u dat u mogelijk niet meer in staat zult zijn toegang te verkrijgen en/of geïnformeerd te worden. Gegevensbehoud Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer op papier dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Gegevens op onze computer blijven wel behouden in ons klantenbestand. 1. Ten minste de duur waarvoor gegevens zijn gebruikt om een offerte naar u uit te brengen. 2. Na opdracht minimaal 10 jaar i.v.m. de wettelijke bewaarplicht t.b.v. de belastingdienst 3. Uw contactgegevens (NAW gegevens, telefoonnummer, mailadres en foto`s) worden voor onbepaalde tijd bewaard in ons klantenbestand op de computer. Evenals een versie van een uitgebrachte offerte/factuur 4. Foto’s kunnen gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal/promotiemateriaal voor onbepaalde duur. Met name foto`s van geleverd werk kunnen gebruikt worden op o.a. folders, website,showmateriaal Contact met Hollander Bouw Gieten Als u specifieke vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: Hollander Bouw Sperkstoep 36 9461 AM Gieten Tel. Nr.: 06-22316116 info@hollanderbouw.nl www.hollanderbouw.nl